Om osFokus A

FOKUS-A, Forbundet for Kurdiske Studerende og Akademikere, er en landsdækkende ungdomsorganisation, der blev stiftet ved en generelforsamling i 2008 i København. Organisationen henvender sig primært mod danskere med kurdisk baggrund, som er i gang eller færdig med en uddannelse. FOKUS-A består af fire lokalafdelinger i henholdsvis Hillerød, Holstebro, Ishøj og København. Forbundet er politisk og religiøst uafhængig, dog respekterer vi alle politiske holdninger og religiøse overbevisninger.

Vores vision

Vores vision er at fungere som en fælles platform, hvorpå alle kurdiske studerende og akademikere i Danmark kan forenes og skabe et netværk med henblik på at styrke deres faglige, akademiske, sociale og kulturelle færdigheder.

Vores mission

  • At arbejde for en bevidst kurdisk ungdom
  • At styrke den kurdiske ungdom i Danmark gennem forskellige aktiviteter, der kan udvikle medlemmernes kompetencer og øge deres deltagelse i det danske samfund
  • At motivere og støtte flere kurdiske unge til at gennemføre en videregående uddannelse
  • At virke støttende for den kurdiske ungdoms samfundsnyttige ageren ved at styrke medborgerskabet og integrationsindsatsen i Danmark
  • At styrke forståelsen og vigtigheden af at være bevidst om de kurdiske værdier, kultur, historie og sprog

Vores værdier

  • Kurdiskhed
  • Engagement
  • Fællesskab
  • Integritet
  • Gensidig respekt